Boliger for livet

Hvad er Boliger for Livet?

Visionen går ud på, at boligen indrettes og serviceres med henblik på at give beboeren den nødvendige støtte og pleje i eget hjem livet igennem. Målet er at flytte omsorgsfunktioner til seniorboligerne, så beboerne ikke behøver at flytte for at få pleje og omsorg – til og med den terminale pleje, der svarer til hospice.

At skulle flytte, når man i forvejen er svag, er en uønskelig situation. Dette gælder når man skal på plejehjem eller videre på hospice.

Derfor vil “Boliger for livet” opføre boliger, der er attraktive i sig selv, men ligeledes har tilknyttet nærliggende pleje- og omsorgsservices og -faciliteter. Boligerne vil fortsat kunne danne rammen om værdige menneskeliv, selvom beboerne over tid får voksende brug for pleje og omsorg.

“Boliger for livet” som udspringer af journalist Jørgen Harboes og OK-Fondens vision om, at skabe attraktive boliger, der til stadighed kan danne ramme om værdige menneskeliv, selv om beboerne over tid får voksende brug for omsorg og pleje.

Reelt betyder det, at boligerne er indrettet med niveaufri adgang og rumforhold med plads til både kørestol eller rollator. De skal være både attraktive og velindrettede, hvor f.eks. skabene i badeværelset kan tages ned, når behovet for handicapvenlighed viser sig. Servicefunktionerne gøres fleksible og tilpasses beboernes voksende behov, efterhånden som alderen gør sig gældende.

Projekt, Himmelev Gl. Præstegaard

Projektet – Hvorfor nye rammer

De nuværende plejeboliger er blevet utidssvarende. Trods det faktum, at byggeriet er fra begyndelsen af 70´erne, stilles der i dag større krav til bebyggelsens samlede kvalitet, endnu større boliger, installation af teknologiske hjælpemidler m.v. Herudover handler det om indretning og pladsforhold der muliggør brug af arbejdsredskaber, der sikrer et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere der skal udføre omsorgsopgaven.

Fortiden skaber fremtiden

Siden begyndelsen af 70érne har Himmelev Gl. Præstegård været hjem for mange beboere, der havde behov for pleje. Roskilde Rotary Klub og Roskilde Østre Rotary Klub, der er initiativtagere til de oprindelige boliger, er i dag en væsentlig aktør i Himmelev Gl. Præstegård.

Det skal de også være i fremtiden, hvor de fortsat skal være med til at skabe en lang række aktiviteter, og herigennem skabe glæde hos såvel beboere som medarbejdere.

De 40 plejeboliger på Sognevej 124 rives ned, og genopføres i  flere etaper, samtidig med at beboerne der bor der i dag, skal blive boende. En disciplin som vi ved kræver en indsats fra alle medvirkende.

En ombygning er også er en attraktion, trods støv og larm. Det ved vi fra en række andre byggerier af plejehjem, hvor beboerne har nydt håndværkernes tilstedeværelse, og hvor arbejderne med kran og gravemaskiner, til tider bliver rene tilløbsstykker.

Faktaboks

Boliger: 78 – bestående af 52 plejeboliger og 16 (+10) seniorboliger

År: 2014-2017

Sted: Himmelev, Roskilde

Omfang: 6.545 m²

Bygherrer: DSI Himmelev Gl. Præstegård og Fonden Boliger for Livet

Bygherrerådgivere: RUBOW arkitekter A/S Balslev Rådgivende Ingeniører A/S OPLAND landskabsarkitekter

Forretningsfører: OK-Bolig A/S

Totalentreprenør: Hald & Halberg A/S

Rådgivere for totalentreprenøren: Arkitema Architects Dominia A/S Rådgivende Ingeniører

Kontakt os

Information om projektet

Projektet skal realiseres mellem 2014-2017.

Nyheder, beskrivelse af projektet, viden om både plejeboliger og seniorboliger vil komme til at fremgå via hjemmesiden:
www.plejehjemmethgp.dk

Yderligere information

Vedr. Ombygningen af Himmelev Gl. Præstegård, kontakt venligst:

Poul Erik Christiansen

formand for Himmelev Gl. Præstegård

20 20 30 48

pecpec@mail.dk

Vedr. Fonden Boliger for Livet, kontakt venligst:

Paul Erik Weidemann

adm. direktør for OK-Fonden

33 85 45 10

pew@ok-fonden.dk

Boliger for livet

Bliv skrevet op

Har du fået interesse for at blive skrevet op til en bolig, er du mere end velkommen til at kontakte os:

Boliger for Livet

Lersø Parkallé 112, 2.
2100 København Ø
33 85 45 00
info@boligerforlivet.dk